samos sport
 
  αθλητικές ειδήσεις από Σάμο-Ικαρία και Φούρνους
  Αρχική σελίδα
  ΣΑΜΙΑΚΟ ΒΗΜΑ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ.....
  Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ (ΠΡΩΗΝ ΠΑΙΔΙΚΟ)
  Περισσότερα
  ΒΟΛΕΪ
  ΣΤΙΒΟΣ
  ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ
  ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ Σ.Δ.Π . ΣΑΜΟΥ
  Πρόγραμα αγώνων ποδοσφαίρου
  Ποινολόγιο
  Βιβλίο επισκεπτών
  Αegean Regatta 2009
  ΠΡΟΚΗΡΥΞH
  Δ΄ Εθνικής Κατηγορίας περιόδου 2009-2010
  Tο πλήρες πρόγραμμα στον 8ο ομίλου
  Α΄Κατηγορία πρόγραμμα
  Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ πρόγραμμα
  Κύπελλο
  Αγώνες παιδικού ποδοσφαίρου
  Ποινολόγιo
  Διαβάστε περισσότερα ...
  Διαβάστε περισσότρα
  ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2010-2011
  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ (ΠΑΙΔΙΚΟ)
  Ανακοινώσεις περισσότερα
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΒΟΛΕΙ
ΠΡΟΚΗΡΥΞH

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞH

 

            Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων ΣΑΜΟΥ λαμβάνοντας υπόψη την ισχύουσα ως έχει μέχρι σήμερα Αθλητική Νομοθεσία και ειδικότερα:

1)      Το Καταστατικό και όλους εν γένει τους Κανονισμούς  της Ε.Π.Ο.

2)      Το Καταστατικό της, 

3)      Τις διατάξεις του ΚΑΠ όπως ισχύει σήμερα

4)      Τις διατάξεις των Κανονισμών Παιδιάς Ποδοσφαίρου που ισχύουν διεθνώς και ορίζονται από το διεθνές συμβούλιο της ΦΙΦΑ

5)      Την υπ’ αρ.  6 /22-7 -2009 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Τους αγώνες των πρωταθλημάτων των Σωματείων της Α’, Β’  Τοπικής Ερασιτεχνικής Κατηγορίας, περιόδου 2009-2010 με τους εξής όρους:

ΑΡΘΡΟ 1ο – Σωματεία που δικαιούνται συμμετοχής

  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα εξής Σωματεία της Ε.Π.Σ. Σάμου :

 

Α΄ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Β΄ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

 

1.     

ΑΟ ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ

1.     Α.Ο. ΜΕΣΑΡΙΑ

2.     

ΑΕ ΒΑΘ. ΠΑΝΣ/ΚΟΣ

2.     Α.Ο. ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ

3.     

ΑΨΕΣΚ ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ

3.     ΑΣ ΛΑΙΛΑΨ

4.     

ΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ

4.     ΑΠΣ ΑΓ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

5.     

ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ

5.     ΑΣΠΕΜΣ ΣΠΑΘΑΡΑΙΩΝ

6.     

ΑΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ

6.     ΑΠΣΦ ΣΧ ΘΕΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

7.     

ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

7.     ΑΨΕΜΕΣ ΑΝΑΤΟΛΗ

8.     

ΑΕΣ ΦΟΙΝΙΞ

8.     ΑΣ ΚΕΡΚΗΣ

9.     

ΑΨΕΣ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ

9.    ΑΡΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥ

10.  

ΑΣ ΚΟΥΡΣΑΡΟΣ

10.   ΑΨΕΜΕΣ ΚΟΝΤΑΙΪΚΩΝ

11.  

 

11.  ΑΣ ΠΡΑΜΝΟΣ

12.

 

12.  ΑΣ ΛΕΚΑ

13.

 

13.  Α.Ο. ΣΑΜΟΥ

 

ΑΡΘΡΟ 2ο – Προκήρυξη (έννοια) – Δήλωση συμμετοχής.

Η Προκήρυξη αυτή είναι πρόσκληση-πρόταση προς τα Σωματεία του άρθρου 1ου, για την κατάρτιση σύμβασης προσχώρησης μεταξύ της  Ε.Π.Σ. ΣΑΜΟΥ και αυτών με σκοπό τη συμμετοχή τους στα Πρωταθλήματα της περιόδου 2009–2010. Η εν λόγω Σύμβαση συντελείται με την αποδοχή της παρούσας.

Αποδοχή αυτής με επιφύλαξη έχει σαν συνέπεια τις κυρώσεις της παραγρ. 3 του άρθρου 7 του ΚΑΠ.

 

ΑΡΘΡΟ 3ο – Δήλωση συμμετοχής, Παράβολο –Ημερομηνία έναρξης

Όλα τα παραπάνω Σωματεία υποχρεούνται να υποβάλουν μέχρι τις 28/8/2009 στην Ένωσή μας ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ως το συνημμένο υπόδειγμα, σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 3 του Κ.Α.Π. Η δήλωση πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται με το ποσό των 40,00 €, ως παράβολο συμμετοχής στην Α’ Κατηγορία, & 40,00 €, ως παράβολο συμμετοχής στη Β’ Κατηγορία. Με απόφαση του Διοικητικού μας Συμβουλίου, ημερομηνία έναρξης των αγώνων ορίζεται   19&20 Σεπτεμβρίου 2009 και για την Α΄ και για τη Β' κατηγορία.

ΑΡΘΡΟ 4ο – Έδρα ομάδας, Χρώματα και σύμβολα ομάδας

1)      Η ομάδα που θα δηλώσει συμμετοχή υποχρεούται να γνωστοποιήσει με τη δήλωση συμμετοχής της στην Ένωσή μας το γήπεδο που θα χρησιμοποιήσει για τους αγώνες της σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 8 του Κ.Α.Π.

2)      Μαζί με τη Δήλωση συμμετοχής, τα Σωματεία θα πρέπει να καταθέσουν παραχωρητήριο για τη χρήση του γηπέδου που  θα έχει εκδώσει ο αρμόδιος φορέας διοίκησης  του ή το Σωματείο στο οποίο ανήκει.

3)      Αλλαγή  έδρας κατά τη διάρκεια της περιόδου δεν μπορεί να γίνει κατόπιν αιτήματος των σωματείων.

4)      Εάν για οποιοδήποτε λόγο πρόκειται να εκτελεστούν έργα σε οποιοδήποτε γήπεδο από την Τοπική Αυτοδιοίκηση ή άλλο αρμόδιο φορέα στη δικαιοδοσία των οποίων υπάγονται τα γήπεδα, υποχρεωτικά δεκαπέντε (15) τουλάχιστον μέρες πριν θα πρέπει να κατατεθεί στην αρμόδια επιτροπή της Ε.Π.Σ.ΣΑΜΟΥ. έγγραφο με το οποίο θα γνωστοποιείται η έναρξη των έργων, η οποία και θα αποφασίσει για τα περαιτέρω. Σε αντίθετη περίπτωση ο αγώνας θα ματαιούται με υπαιτιότητα του γηπεδούχου σωματείου το οποίο θα υφίσταται τις εκ του Κ.Α.Π. προβλεπόμενες κυρώσεις.

5)      Στη Δήλωση συμμετοχής η ομάδα υποχρεούται να γνωρίσει στην Διοργανώτρια Ε.Π.Σ.ΣΑΜΟΥ. τα χρώματα των στολών με τα οποία θα αγωνίζεται και τα οποία θα πρέπει να είναι αυτά που προβλέπει το Καταστατικό του Σωματείου. Θα δηλώνει επίσης και εναλλακτικά χρώματα για τις περιπτώσεις που προβλέπεται η αλλαγή στολής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 14 του ΚΑΠ.

ΑΡΘΡΟ 5ο – Διαφήμιση (άρθρο 14 του ΚΑΠ).

Ομάδες που επιθυμούν να διαφημίσουν πάνω στις στολές των ποδοσφαιριστών διάφορα προϊόντα αφού τύχουν της σχετικής έγκρισης από τη διοργανώτρια, οφείλουν να τηρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Η διαφήμιση αποτυπώνεται στο εμπρόσθιο   μέρος της φανέλας του ποδοσφαιριστή.

β) Η διαφήμιση δεν έχει φόντο, δεν τονίζεται και δεν περικλείεται σε πλαίσιο.

γ) Η διαφήμιση έχει το όνομα ή το έμβλημα του προϊόντος. Είναι επιτρεπτή η διαφήμιση κάθε προϊόντος εφόσον αυτό επιτρέπεται για τις διοργανώσεις της FIFA και της UEFA.

δ) Η διαφήμιση, άμεση ή έμμεση, προϊόντων που είναι αντίθετα με την αθλητική ιδέα απαγορεύεται.

ε) Η διαφήμιση κατασκευαστών αθλητικών στολών αποτυπώνεται στο επάνω δεξιό μέρος της φανέλας των ποδοσφαιριστών, δεν έχει φόντο και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 15 τετραγωνικά εκατοστά.

ΑΡΘΡΟ 6ο – Πρόγραμμα αγώνων, Διάρκεια, Ημέρα και ώρα τέλεσης αγώνων (άρθρα 15 & 22 του ΚΑΠ).

1)      Για τους αγώνες θα εκδοθεί αγωνιστικό πρόγραμμα, ύστερα από δημόσια κλήρωση που θα γίνει από την Ε.Π.Σ. ΣΑΜΟΥ. χωριστά για την κάθε Κατηγορία. Οι αγώνες θα διεξάγονται Σάββατο και Κυριακή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις όμως επιτρέπεται να διεξάγονται και απογεύματα άλλων ημερών για ειδικούς λόγους και ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση της διοργανώτριας.

2)      Στο πρόγραμμα θα ορίζεται η ημερομηνία διεξαγωγής των αγώνων, οι γηπεδούχες ομάδες, τα γήπεδα των αγώνων και η ώρα της έναρξής τους. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η διοργανώτρια μπορεί να αλλάξει την ώρα έναρξης αγώνα ή και το γήπεδο τέλεσης αυτού, υποχρεούμενη να ειδοποιήσει όλους τους ενδιαφερόμενους τουλάχιστον 24 ώρες πριν την έναρξή του. Αιτήματα των ενδιαφερομένων Σωματείων για αλλαγή ώρας και ημέρας, πρέπει να περιέρχονται στην Ένωση τουλάχιστον έξι (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία τέλεσης των αγώνων, πλήρως αιτιολογημένα, προκειμένου η αρμόδια Επιτροπή να κρίνει το εφικτό ή μη των αλλαγών. Μετά την εβδομαδιαία συνεδρίαση της Επιτροπής κανένα αίτημα από τα παραπάνω σχετικά δεν θα εξετάζεται.

3)      Το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε δυο γύρους, ένας γύρος στην έδρα του κάθε Σωματείου.

4)      Η χρονική διάρκεια του κάθε αγώνα είναι 90 λεπτά της ώρας και διαιρείται σε δύο ημίχρονα από 45 λεπτά το καθένα.

ΑΡΘΡΟ 7ο – Τήρηση Τάξεως –Υποχρεώσεις γηπεδούχων ομάδων

1)      Η πρόληψη και η καταστολή των εκδηλώσεων που δυσφημούν το άθλημα και διεγείρουν το φίλαθλο κοινό, είναι υποχρέωση όλων γενικά των Σωματείων. Ειδικότερα όμως τα γηπεδούχα Σωματεία είναι υποχρεωμένα να παίρνουν έγκαιρα τα απαραίτητα μέτρα για την αποτελεσματική πρόληψη και καταστολή επεισοδίων, από πρόσωπα που συνδέονται μαζί τους με τις σχέσεις που προβλέπουν τα σχετικά άρθρα του Πειθαρχικού Κώδικα (Π.Κ.) και να φροντίζουν για την διεξαγωγή των αγώνων σε κλίμα τάξης και ασφάλειας.

2)      Επίσης οι γηπεδούχες ομάδες έχουν την ευθύνη για την επάρκεια-καταλληλότητα των γηπέδων τους, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 8 & 9 του Κ.Α.Π.

3)      Η γηπεδούχος ομάδα έχει ακόμη την υποχρέωση για την παρουσία γιατρού στο γήπεδο, φαρμακευτικού υλικού και φορείου για την μεταφορά των τραυματιών.

AΡΘΡΟ 8Ο – Παρατηρητής αγώνα

Σε κάθε αγώνα ορίζεται εκπρόσωπος της διοργανώτριας ο Παρατηρητής Αγώνα, που ασκεί τις αρμοδιότητες του άρθρου 13 του Κ.Α.Π. από πίνακα που καταρτίζεται από την Ε.Π.Σ.ΣΑΜΟΥ. Η υπόδειξη παρατηρητών  μελών των Δ.Σ. από τα Σωματεία που μετέχουν στα Πρωταθλήματα απαγορεύεται.

Καθήκοντα παρατηρητή μπορεί να ασκεί και οποιοδήποτε μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Σωματείου εφόσον ορισθεί από τη διοργανώτρια. Η αντικατάσταση παρατηρητή που δεν προσήλθε, γίνεται όπως ορίζει το άρθρο 13 του Κ.Α.Π. . Ο παρατηρητής υποχρεούται να κρατάει μέχρι τη λήξη του αγώνα τα αναγνωριστικά έγγραφα (ταυτότητες, άδειες κλπ) που παραδίδουν σ’ αυτόν όσοι άλλοι εισέρχονται στους αγωνιστικούς χώρους εκτός των ποδοσφαιριστών.

ΆΡΘΡΟ 9Ο   - Διαιτητές Αγώνων (άρθρο 12 του ΚΑΠ).

1)      Ο ορισμός των Διαιτητών και των βοηθών Διαιτητών των αγώνων, θα γίνεται σύμφωνα με τον Κανονισμό Διαιτησίας Ε.Π.Ο. από το αρμόδιο Τοπικό Όργανο Διαιτησίας της Ε.Π.Σ. ΣΑΜΟΥ και από τους πίνακες του Συνδέσμου Διαιτητών Ποδοσφαίρου Σάμου.

2)      Σε περίπτωση που δεν προσέλθει ο Διαιτητής που έχει ορισθεί, οι αντίπαλες ομάδες έχουν υποχρέωση να υποδείξουν ένα πρόσωπο κοινής αποδοχής ως Διαιτητή. Αν όμως δεν συμφωνήσουν στην επιλογή προσώπου  κοινής αποδοχής, τότε κάθε ομάδα υποδεικνύει από ένα πρόσωπο για κλήρωση για την επιλογή εκείνου που θα διευθύνει τον αγώνα. Η πιο πάνω διαδικασία εφαρμόζεται και για τον ορισμό του βοηθού Διαιτητή ή και των δύο βοηθών Διαιτητών, στην περίπτωση που δεν θα εμφανισθούν στο γήπεδο ο βοηθός Διαιτητή ή και οι δύο βοηθοί Διαιτητές κάθε αγώνα τους οποίους όρισε το Τοπικό Όργανο Διαιτησίας.

Αν η μια ομάδα που θα αγωνισθεί δεν θελήσει να υποδείξει πρόσωπο για Διαιτητή, τότε θα διευθύνει υποχρεωτικά τον αγώνα εκείνος τον οποίο υπέδειξε η αντίπαλη ομάδα. Καμία ένσταση δεν επιτρέπεται κατά ορισμού Διαιτητή ή βοηθού Διαιτητή που έγινε σύμφωνα με τα παραπάνω.

3)      Αν το επιβάλλουν οι περιστάσεις και με την προϋπόθεση να υπάρχει  η δυνατότητα, μετά από γραπτό αίτημα των δύο αγωνιζομένων ομάδων, το Τοπικό Όργανο Διαιτησίας, δύναται να ορίσει το Διαιτητή του αγώνα και τους βοηθούς που αυτοί επιθυμούν, δηλαδή κοινή συναινέσει των δύο σωματείων, μετά όμως από έγκριση του αιτήματος αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Σ.ΣΑΜΟΥ.

4)      Απαγορεύεται  κατά την διάρκεια της περιόδου Διαιτητής ή Σωματείο να ζητήσει την εξαίρεση ομάδος ή Διαιτητή αντίστοιχα. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο πριν την έναρξη των Πρωταθλημάτων από το Διαιτητή στη Δήλωσή του.

5)      Οι ποινές που επιβάλλονται στους Διαιτητές προβλέπονται από τον Κανονισμό Διαιτησίας της Ε.Π.Ο.

6)      Τα έξοδα διαιτησίας βαρύνουν τα γηπεδούχα σωματεία και καταβάλλονται υποχρεωτικά  πριν την έναρξη του αγώνα από την υπόχρεη ομάδα.

7)      α) Οι αγώνες είναι δυνατόν να διεξάγονται με ένα διαιτητή και ένα βοηθό ή και μόνο με ένα διαιτητή, ανάλογα με την κρισιμότητα του κάθε αγώνα και κατά την κρίση της διοργανώτριας.

β) Εφόσον υπάρχει αποχή διαιτητών για οποιοδήποτε λόγο, μερική ή ολική ή εφόσον ο αριθμός των εν ενεργεία διαιτητών δεν επαρκεί για την κάλυψη όλων των αγώνων του προγράμματος της Ένωσης το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής μπορεί κατά τη διακριτική του ευχέρεια, να χρησιμοποιεί, κατ’ εξαίρεση φιλάθλους σαν διαιτητές και βοηθούς διαιτητές για τη διεξαγωγή των αγώνων των Πρωταθλημάτων της.

ΑΡΘΡΟ 10ο – Περιπτώσεις απαγόρευσης συμμετοχής ποδοσφαιριστών σε αγώνες (άρθρο 19 του ΚΑΠ).

1)      Απαγορεύεται σε ποδοσφαιριστή να αγωνισθεί εντός 24ώρου σε δύο αγώνες του σωματείου που ανήκει. Παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται απώλεια του δεύτερου αγώνα αν υποβληθεί ένσταση αντικανονικής συμμετοχής κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 23 του ΚΑΠ ύστερα από απόφαση του αρμοδίου οργάνου.

2)      Δεν επιτρέπεται σε οποιαδήποτε περίπτωση ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής να λάβει μέρος σε αγώνες οποιουδήποτε Πρωταθλήματος κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου υπέρ δυο διαφορετικών ομάδων. Παράβαση της διάταξης αυτής εκτός από την απώλεια του αγώνα αν υποβληθεί ένσταση αντικανονικής συμμετοχής, συνεπάγεται την επιβολή ποινής αποκλεισμού δύο ετών στον ποδοσφαιριστή αυτόν. Η διάταξη δεν αφορά τους ποδοσφαιριστές που νόμιμα μετακινούνται από το σωματείο τους σε άλλο σωματείο κατά τη διάρκεια της ίδιας αγωνιστικής περιόδου.

3)      Διαιτητές εν ενεργεία ή μη δεν έχουν δικαίωμα να μετέχουν σαν ποδοσφαιριστές σε αγώνες, τυχόν δε συμμετοχή τους είναι αντικανονική.

4)      Προπονητές, οι οποίοι κατά την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου ή κατά τη διάρκεια αυτής, έλαβαν ταυτότητα προπονητή από την οικεία Ε.Π.Σ. ή την Ε.Π.Ο., δεν έχουν το δικαίωμα να μετέχουν ως ποδοσφαιριστές σε επίσημους αγώνες. Τυχόν δε συμμετοχή τους αποτελεί αντικανονική συμμετοχή, εφαρμοζομένης της διάταξης του άρθρου 23 του ΚΑΠ.

5)      Απαγορεύεται η είσοδος στους αγωνιστικούς χώρους και η συµµετοχή στον αγώνα φυσικού προσώπου που έχει τιμωρηθεί µε οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα (εφόρου, προπονητή, φυσιοθεραπευτή κ.λπ.). Τυχόν συµµετοχή είναι αντικανονική και σε περίπτωση ένστασης εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 23 του ΚΑΠ

6)      Απαγορεύεται σε ποδοσφαιριστή ερασιτεχνικού σωματείου να αγωνισθεί στην ομάδα του για µια αγωνιστική εφ’ όσον κλήθηκε εγγράφως σε εκδήλωση κοινωνικού χαρακτήρα από την διοργανώτρια και δεν προσήλθε αδικαιολόγητα. Σε περίπτωση που θα αγωνισθεί η συµµετοχή θεωρείται αντικανονική.

ΑΡΘΡΟ 11ο – Προπονητές και Παράγοντες Ομάδων (άρθρο 13 του ΚΑΠ).

1)      Μέσα στο χώρο που περιβάλλεται από την εσωτερική περίφραξη επιτρέπεται βάσει καταστάσεων που παραδίδουν τα διαγωνιζόμενα σωματεία, να εισέρχονται και να παραμένουν εφόσον επιδείξουν την ταυτότητά τους αστυνομική ή επαγγελματική μόνο τα εξής πρόσωπα: α) ο ιατρός του αγώνα και ένας ιατρός κάθε ομάδος β) ένας εκπρόσωπος της κάθε ομάδος γ) ο φυσιοθεραπευτής της κάθε ομάδος δ) ο προπονητής κάθε ομάδος και ο τυχόν βοηθός του. Εφ’ όσον κατέχει δελτίο εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους.

2)      Η παρουσία στον πάγκο ατόμου ως εκπροσώπου του Σωματείου απαιτεί την ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. του Σωματείου και προϋποθέτει κατά την έναρξη του αγώνα την επίδειξη της ταυτότητάς του ή άλλου δημόσιου εγγράφου από το οποίο να προκύπτει αυτή.

ΑΡΘΡΟ 12ο – Μη τέλεση-διακοπή-αναβολή αγώνων (άρθρο 21 του ΚΑΠ)-Αδυναμία συμμετοχής (άρθρο 17 του ΚΑΠ).

1)      Αγώνας που δεν τελέσθηκε, χωρίς να ευθύνονται και οι 2 (δύο) ομάδες, επανορίζεται υποχρεωτικά μέσα σε χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την έκδοση της απόφασης.

2)      Αγώνας που αναβάλλεται εξ αιτίας των καιρικών συνθηκών ή λόγω διακοπής συγκοινωνιών, επανορίζεται με απόφαση της διοργανώτριας η οποία παίρνει υπόψη της επίσημες βεβαιώσεις των αρμοδίων κατά περίπτωση Δημόσιων Υπηρεσιών και εφόσον κρίνει δικαιολογημένη αδυναμία καθόδου των ομάδων λόγω ανωτέρας βίας, από την οποία είναι αδύνατη η έγκαιρη προσέλευσή τους στο γήπεδο.

3)      Ομάδα που δεν μπορεί να πάρει μέρος σε αγώνα πρέπει να ειδοποιήσει αιτιολογημένα με έγγραφό της τη διοργανώτρια πριν από 4 (τέσσερις) τουλάχιστο μέρες εκτός αν για την υποχρέωσή της να αγωνιστεί ειδοποιήθηκε σε χρονικό διάστημα μικρότερο των 8 (οκτώ) ημερών, οπότε η ειδοποίηση πρέπει να γίνει τουλάχιστον πριν από 3 (τρεις) ημέρες.

ΑΡΘΡΟ 13ο – Δελτίο ατομικών στοιχείων ποδοσφαιριστή, Κατάσταση υγείας

1)      Η συμμετοχή των ποδοσφαιριστών στους αγώνες γίνεται σύμφωνα με τα άρθρα 18 και 19 του Κ.Α.Π.

2)      Η έκδοση των Ατομικών Δελτίων Ποδοσφαιριστών γίνεται σύμφωνα με τον Κανονισμό Εγγραφών, Μεταγραφών και Αποδεσμεύσεων της Ε.Π.Ο.

3)      Οι ομάδες σε όλους τους αγώνες τους υποχρεούνται να παραδίδουν στον Διαιτητή:

α) Το δελτίο Ατομικών Στοιχείων και Μεταβολών Ποδοσφαιριστή και

β) Κατάσταση υγείας των ποδοσφαιριστών στην οποία θα αναγράφονται υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία αυτών καθώς και το Σωματείο που ανήκουν, θα φέρει δε ιατρική θεώρηση, στην οποία θα αναγράφεται ότι οι περιλαμβανόμενοι στον πίνακα ποδοσφαιριστές είναι απολύτως υγιείς και ικανοί να αγωνίζονται σε αγώνες της ομάδας τους. Η ως άνω ιατρική θεώρηση, πραγματοποιείται  μόνο από αθλίατρο ή παθολόγο ή καρδιολόγο ή ορθοπεδικό ή αγροτικό ιατρό ή γενικής ιατρικής, πρέπει δε να παρέχεται υποχρεωτικά ανά έτος και να ισχύει κατά την ημέρα τέλεσης του αγώνα. Η με οποιοδήποτε άλλο τρόπο απόδειξη της υγείας των ποδοσφαιριστών είναι απαράδεκτη. Αντίγραφο κατατίθεται υποχρεωτικά και στη

Διοργανώτρια υπό τη βασική πάντοτε προϋπόθεση ότι η κατάθεση αυτή έχει πραγματοποιηθεί πριν από την τέλεση του αγώνα. ΟΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ (ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ, ΣΒΗΣΙΜΑΤΑ Κ.Λ.Π). ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΘΑ ΙΣΧΥΣΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ.

4)      Ο διαιτητής έχει την υποχρέωση να σημειώσει στην οικεία στήλη του ΦΑ τις τυχόν ελλείψεις των πιο πάνω δικαιολογητικών.

5)      Ο έλεγχος των στοιχείων γίνεται από το Διαιτητή και τους αρχηγούς των διαγωνιζομένων ομάδων υποχρεωτικά πριν από την έναρξη του αγώνα κατά την εκ μέρους του Διαιτητή συμπλήρωση του ΦΑ ή όταν ο ποδοσφαιριστής λαμβάνει μέρος στον αγώνα μετά την έναρξή του κατά τη στιγμή που εισέρχεται στον αγωνιστικό χώρο.

6)      Ο Διαιτητής υποχρεούται να κρατήσει τα δικαιολογητικά των διαγωνιζομένων ποδοσφαιριστών μέχρι την υπογραφή του ΦΑ, οι δε αρχηγοί των ομάδων μπορούν να τα ζητήσουν σε αυτό  το διάστημα για να τα ελέγξουν μόνο για την περίπτωση διατύπωσης ένστασης πλαστοπροσωπίας.

7)      Απαγορεύεται η συμμετοχή ποδοσφαιριστή σε οποιοδήποτε αγώνα πρωταθλήματος ή κυπέλλου χωρίς τα δικαιολογητικά των εδαφίων α’ και β’ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ο δε Διαιτητής υποχρεούται να απαγορεύσει τη συμμετοχή ποδοσφαιριστή για τον οποίο δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές. Εάν παρά ταύτα ποδοσφαιριστής μετάσχει στον αγώνα, η συμμετοχή του θεωρείται αντικανονική, η υπαίτια ομάδα σε περίπτωση ενστάσεως υφίσταται τις προβλεπόμενες για τη περίπτωση κυρώσεις.

8)      α) Επιτρέπεται σε όλη τη διάρκεια του αγώνα η αντικατάσταση μέχρι τριών (3) ποδοσφαιριστών από κάθε ομάδα, απαγορευομένης της επανασυμμετοχής οποιουδήποτε ποδοσφαιριστή που αντικαταστάθηκε στη διάρκεια του αγώνα.

β) Απαγορεύεται η αντικατάσταση ποδοσφαιριστή ο οποίος αποβλήθηκε από το Διαιτητή.

γ) Παράβαση των περιπτώσεων α’ και β’ της παρούσης παραγράφου συνιστά λόγο αντικανονικής συμμετοχής, εξεταζόμενης κατόπιν ενστάσεως.

 

 ΑΡΘΡΟ 14ο – Προσέλευση ομάδων – μπάλες – Φύλλο Αγώνα (άρθρο 15 , 16 του ΚΑΠ)

1)      Κάθε ομάδα προσκομίζει υποχρεωτικά στο γήπεδο τουλάχιστο 4 μπάλες αν είναι γηπεδούχος, και τουλάχιστο 2 μπάλες αν είναι φιλοξενούμενη.

2)      Επίσης κάθε ομάδα πρέπει να είναι εφοδιασμένη με το κατάλληλο φαρμακευτικό υλικό και να προσέρχεται στο γήπεδο μια (1) ώρα πριν από την έναρξη του αγώνα, ανεξάρτητα από τις επικρατούσες τυχόν δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

3)      Το Φύλλο του αγώνα συντάσσεται από τον Διαιτητή σε 4 αντίτυπα, με στυλό διαρκείας και περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα από το άρθρο 15 του Κ.Α.Π. στοιχεία, τα ονοματεπώνυμα των τραυματιζομένων ποδοσφαιριστών και τη χρονική στιγμή του τραυματισμού τους, τις ποινές, τις αντικαταστάσεις και κάθε άλλο περιστατικό που ενδιαφέρει.

4)      Η έκδοση των αδειών των αγώνων και η ενημέρωση των αρμοδίων αρχών, θα γίνεται με μέριμνα της Ε.Π.Σ. ΣΑΜΟΥ.

 

ΑΡΘΡΟ 15ο – Άρνηση συμμετοχής σε αγώνες – Υποβιβασμός λόγω αρνητικής βαθμολογίας (άρθρα 33 , 36 του ΚΑΠ).

Ομάδα που δεν κατέρχεται ν’ αγωνισθεί σε τρεις (3) συνολικά αγώνες του πρωταθλήματος θεωρείται ότι αποχώρησε με την θέλησή της δεν μπορεί να επανέλθει στο πρωτάθλημα αυτής της περιόδου και υποβιβάζεται στην αμέσως κατώτερη κατηγορία καταλαμβάνοντας την τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Τα Σωματεία της Β’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας θα αποκλείονται από το Πρωτάθλημα της επόμενης αγωνιστικής περιόδου, εφόσον τερματίσουν με παθητικό πάνω από 10 βαθμούς από οποιαδήποτε αιτία.

Στα σωματεία που  χωρίς να ειδοποιήσουν τους εμπλεκομένους και τη διοργανώτρια δεν κατέρχονται να αγωνιστούν, εκτός των άλλων κυρώσεων που προβλέπονται από τον ΚΑΠ, τους επιβάλλεται υποχρέωση να καταβάλλουν όλα τα έξοδα του αγώνα, τιμωρούνται δε και με χρηματικό πρόστιμο που διπλασιάζεται σε κάθε παρόμοια περίπτωση.

ΑΡΘΡΟ 16ο – Βαθμολογία- Βαθμολογική κατάταξη ομάδων (άρθρο 20 του ΚΑΠ).

1)      Η βαθμολογία των αγώνων γίνεται ως εξής: ΝΙΚΗ-βαθμοί 3, ΙΣΟΠΑΛΙΑ–βαθμός 1, ΉΤΤΑ–βαθμοί 0

2)      Η βαθμολογία των αγώνων τηρείται από την διοργανώτρια σε ειδικούς πίνακες.

ΑΡΘΡΟ 17ο – Πειθαρχικός έλεγχος

Ο πειθαρχικός έλεγχος των Σωματείων, παραγόντων και ποδοσφαιριστών γίνεται με βάση τις σχετικές διατάξεις του Κ.Α.Π. και του Καταστατικού της Ε.Π.ΣΣΑΜΟΥ. και ασκείται:

α) Σε πρώτο βαθμό από το Δ.Σ. της Ε.Π.Σ.Σ ύστερα από πρόταση – απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής.

β) Σε δεύτερο βαθμό από την ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΦΕΣΕΩΝ της Ε.Π.Ο.

ΑΡΘΡΟ 18ο – Υποβολή ενστάσεων (άρθρο 23 του ΚΑΠ).

1)      Τα διαγωνιζόμενα Σωματεία έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν ένσταση για όσες περιπτώσεις τούτο προβλέπεται από τις διατάξεις του Κ.Α.Π. (Άρθρο 23 κ.λ.π.)

2)      Η ένσταση υποβάλλεται είτε επί του Φύλλου Αγώνα με ειδική καταχώρηση του Αρχηγού της ενιστάμενης ομάδας είτε με εμπρόθεσμη υποβολή συστημένης επιστολής ή με αποδεικτικό επίδοσης και υποχρεωτικά και με ΦΑΞ

3)      Η ένσταση δεν ανακαλείται για κανένα λόγο και συζητείται υποχρεωτικά, έστω και αν το ενιστάμενο Σωματείο δηλώσει εγγράφως ότι παραιτείται από την παραπέρα συζήτηση αυτής.

Τρίτες ομάδες που μετέχουν στο ίδιο πρωτάθλημα και έχουν άμεσο έννομο συμφέρον περιοριστικώς στην εξέλιξη της Βαθμολογίας τούτου, έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ – που θεωρείται ένσταση για όλες τις επιπτώσεις που συνεπάγεται η ένσταση- σε αποκλειστική προθεσμία 3 ημερών από την διεξαγωγή του αγώνα. Οι καταγγελίες αυτές αποστέλλονται στην διοργανώτρια με συστημένη επιστολή- επί ποινή απαραδέκτου της συζήτησης αυτών- και διαβιβάζονται υποχρεωτικώς και μέσω FAX μαζί με το αποδεικτικό αποστολής του προβλεπομένου, για την αντίστοιχη ένσταση, παραβόλου.

4)      Εφόσον υποβληθεί και γίνει δεκτή ένσταση πλαστοπροσωπίας πέρα από την απώλεια του αγώνα, ο οποίος κατακυρώνεται υπέρ της αντίπαλης οµάδας, µε τέρματα 3-0, εκτός αν το αποτέλεσμα ευνοεί την αντίπαλη ομάδα, αφαιρούνται από την υπαίτια ομάδα πέντε (5) βαθμοί. Ξέχωρα από τα παραπάνω, ο αναγραφόμενος στο Φ.Α. εκπρόσωπος της υπαίτιας οµάδας, που υποχρεωτικά πρέπει να είναι µέλος του Δ.Σ. της οµάδας τιμωρείται µε ποινή απαγόρευσης εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους για δύο (2) έτη που αρχίζουν από την εποµένη της διεξαγωγής του αγώνα,   ο δε παραβάτης ποδοσφαιριστής εφόσον

5)      διαπιστωθεί η ταυτότητά του, µε αποκλεισμό δύο (2) ετών και σε περίπτωση υποτροπής µε διαγραφή από τα μητρώα ποδοσφαιριστών της Ε.Π.Ο., στον προπονητή δε επιβάλλεται ποινή απαγόρευσης στους αγωνιστικούς χώρους για 4 (τέσσερα) τουλάχιστον έτη, εκτός αν αποδεδειγμένα έκαναν σχετική καταγγελία στο διαιτητή που αναγράφηκε στο Φ.Α.

6)      Η ομάδα που, μέσα στην ίδια αγωνιστική περίοδο γίνεται υπότροπος πλαστοπροσωπίας ποδοσφαιριστή,  υποβιβάζεται στην αμέσως κατώτερη κατηγορία και αν δεν υπάρχει, δεν δικαιούται συµµετοχής στο πρωτάθλημα της αμέσως επόμενης περιόδου.

7)      Για τις ενστάσεις του άρθρου 23 του ΚΑΠ το παράβολο ορίζεται ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Π.Σ.Σάμου. ως παρακάτω:

α)   Για αντικανονικότητα του γηπέδου:  50,00 ΕΥΡΩ

β)   Για παράβαση του άρθρου 12 του Κ.Α.Π ,που αφορά  στον ορισμό  διαιτητών  ή βοηθών διαιτητών ή την

                   αντικατάσταση των ορισθέντων:  50,00 ΕΥΡΩ.

γ)   Για αντικανονική διακοπή αγώνα:  50,00 ΕΥΡΩ

δ)   Για  εσφαλμένη  ερμηνεία  και  εφαρμογή διατάξεων του Κ.Α.Π από το διαιτητή, που  σχετίζονται  με  τη

                   συμπλήρωση των ομάδων, μετά την έναρξη του αγώνα:  50,00 ΕΥΡΩ

ε)   Για αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή:  50,00 ΕΥΡΩ

στ) Για πλαστοπροσωπία ποδοσφαιριστή:  50,00 ΕΥΡΩ

ΑΡΘΡΟ 19ο – Υποβολή εφέσεων

Η Ε.Π.Ο. ως η υπέρτατη ποδοσφαιρική Αρχή, έχει την εποπτεία και τον έλεγχο σε όλα γενικά τα πρωταθλήματα, ερασιτεχνικά-επαγγελματικά, και λειτουργεί σαν δευτεροβάθμιο όργανο κρίσεως όλων των υποκειμένων σε έφεση αποφάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων των Ενώσεων και των δικαιοδοτικών οργάνων τους, σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο οικείος Κανονισμός.

Οι παραπάνω αποφάσεις υπόκεινται σε έφεση, που υποβάλλεται, από όσους έχουν έννομο συμφέρον, στην Δικαστική Επιτροπή Εφέσεων της Ε.Π.Ο. με το σχετικό παράβολο και απ’ ευθείας.

ΑΡΘΡΟ 20Ο – Επίλυση αθλητικών διαφορών (Άρθρο 35 του ΚΑΠ).

α) Οι κάθε φύσης διαφορές που προέρχονται και δημιουργούνται από την εφαρμογή των διατάξεων των Κανονισμών που διέπουν το ποδόσφαιρο και αφορούν τις Ομάδες που μετέχουν στα Πρωταθλήματα που διοργανώνει η Ε.Π.Σ. Σάμου επιλύονται αποκλειστικά και μόνο από τα αρμόδια θεσμοθετημένα αθλητικά όργανα, απαγορευόμενης κάθε προσφυγής στα Πολιτικά ή Διοικητικά Δικαστήρια.

β) Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η Ομάδα που ασκεί προσφυγή αποβάλλεται από το Πρωτάθλημα που μετέχει από την ημέρα άσκησης της προσφυγής και για όσο χρονικό διάστημα συνεχίζεται η παράβαση.

γ) Ειδικά προκειμένου για διαφορές μεταξύ των Σωματείων και των Προπονητών τους ισχύουν όσα προβλέπονται από το ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Ε.Π.Σ.ΣΑΜΟΥ. και τις ειδικές διατάξεις του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ. 

ΑΡΘΡΟ 21ο – Οικονομική διαχείριση αγώνων

1)      Η οικονομική διαχείριση των αγώνων ορίζεται με οικονομική εγκύκλιο της διοργανώτριας.

2)      Η οικονομική εγκύκλιος θα είναι αναπόσπαστο μέρος και προέκταση της παρούσας προκήρυξης στηρίζεται δε στο άρθρο 26 του Κ.Α.Π.

3)      Η διοργανώτρια εξουσιοδοτεί τα γηπεδούχα Σωματεία να ασκούν την διαχείριση των αγώνων της έδρας τους και να ενεργούν υπό τον έλεγχό της και τις οδηγίες της ότι προβλέπεται από τον Κ.Α.Π. και την Οικονομική εγκύκλιο..

ΑΡΘΡΟ 22ο   ΈπαθλαΠρωταθλήματος, Έπαθλο ήθους

1)      Η διοργανώτρια αθλοθετεί ένα Κύπελλο για τον πρωταθλητή κάθε κατηγορίας.

2)      Η απονομή του κυπέλλου τούτου με 20 μετάλλια για τα μέλη της πρωταθλήτριας ομάδας, θα γίνει με τον τρόπο που θα ορίσει το Δ.Σ. / Ε.Π.Σ.ΣΑΜΟΥ.

ΑΡΘΡΟ 23ο – Επικοινωνία, ενημέρωση σωματείων

1)      Για όλες τις αποφάσεις της Ένωσης και αυτές που είναι σχετικές με την διεξαγωγή του πρωταθλήματος, η ενημέρωση των Σωματείων θα γίνεται εγγράφως απευθείας από την Ένωση.

2)      Τα Σωματεία είναι υποχρεωμένα να γνωστοποιήσουν στη Γραμματεία της Ένωσης την ταχυδρομική τους διεύθυνση, το Ονοματεπώνυμο, τη Διεύθυνση και τα τηλέφωνα του υπευθύνου για την παραλαβή της αλληλογραφίας καθώς και αριθμό Fax για επείγουσα επικοινωνία. Εφόσον για οποιονδήποτε λόγο δεν εκπληρωθεί η υποχρέωση του Σωματείου, να γνωρίσει τον τρόπο επικοινωνίας του με την Ένωση, η ευθύνη για την μη παραλαβή της αλληλογραφίας βαρύνει αποκλειστικά και μόνο το Σωματείο.

ΑΡΘΡΟ 24ο – Συμμετοχή Ποδοσφαιριστών στις Μ.Ο. / Ε.Π.Σ. ΣΑΜΟΥ  & ευθύνη σωματείων (άρθρο 31 του ΚΑΠ).

1)      Η συμμετοχή των ποδοσφαιριστών, όλων των Σωματείων, στις Μικτές Ομάδες μας, όταν καλούνται για τη συγκρότηση των ομάδων αυτών ή για προπόνηση, είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ τόσο για τους ποδοσφαιριστές όσο και  για τις Διοικήσεις των Σωματείων που ανήκουν. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας επιβάλλονται με απόφαση της ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ / Ε.Π.Σ. ΣΑΜΟΥ. οι ποινές που προβλέπει το άρθρο 31 του Κ.Α.Π.

2)      Ποδοσφαιριστής ο οποίος αποκλείστηκε από τη Μικτή Ομάδα λόγω τραυματισμού ή ασθένειας του, δε δύναται να συμμετάσχει σε αγώνα της ομάδας στην οποία ανήκει πριν από την παρέλευση μιας αγωνιστικής από την ημέρα του αγώνα της Μικτής Ομάδας στον οποίο δεν πήρε μέρος για την πιο πάνω αιτία (η ημέρα του αγώνα δεν υπολογίζεται). Εξαιρούνται της διατάξεως αυτής, οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν αγωνίστηκαν με το σωματείο τους λόγω τραυματισμού ή ασθένειας σε αγώνα Πρωταθλήματος ή Κυπέλλου την αμέσως προηγούμενη αγωνιστική του αγώνα της Μικτής Ομάδας της Ε.Π.Σ.ΣΑΜΟΥ.

3)      Η διαπίστωση των λόγων άρνησης ή αδυναμίας συμμετοχής του Ποδοσφαιριστή ανήκει αποκλειστικά στην Ε.Π.Σ.ΣΑΜΟΥ.

3)      Σωματείο που με οποιοδήποτε τρόπο απαγορεύει ή δεν επιτρέπει τη συμμετοχή ποδοσφαιριστή του σε προπόνηση ή αγώνα της Μικτής Ομάδας της Ε.Π.Σ.ΣΑΜΟΥ. αποκλείεται κάθε φορά από τον πρώτο επόμενο αγώνα Πρωταθλήματος ή Κυπέλλου με απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής της Ε.Π.Σ.ΣΑΜΟΥ. κατά τη διαδικασία του άρθρου 31 του Κ.Α.Π.

4)      Οι ποινές του άρθρου 31 του Κ.Α.Π. επιβάλλονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 15 ημερών από την τέλεση του αδικήματος. Η έκτιση των ποινών αρχίζει από την επόμενη αγωνιστική ημέρα της ημερομηνίας έκδοσης της απόφασης.

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 25ο  – ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ -ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ:

1)      Τα Σωματεία  Α΄ κατηγορίας υποχρεούνται να έχουν παιδική ομάδα και να συμμετέχουν με αυτή στο παιδικό πρωτάθλημα. Σε περίπτωση που δεν κατέλθει αυτή να αγωνισθεί σε δύο συνεχόμενους αγώνες ή αποβληθεί του παιδικού πρωταθλήματος με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Π.Σ. Σάμου, υποβιβάζεται το Σωματείο αυτομάτως στη Β΄ κατηγορία και καταλαμβάνει την τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα. 

2)  3)      Για την αγωνιστική περίοδο 2010—2011 θα ισχύσει η ίδια ως άνω διάταξη.

ΑΡΘΡΟ 25ο   – ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ -ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ:
    Όλα τα Σωματεία που θα λάβουν μέρος, υποχρεούνται να χρησιμοποιούν σ’ όλη την διάρκεια του αγώνα ένα (1) ποδοσφαιριστή στην αρχική 11άδα κάτω των 20 ετών δηλαδή γεννηθέντα την 1-1-1989 και εντεύθεν  καθώς και δύο (2) ποδοσφαιριστές κάτω των δέκα οκτώ (18) ετών, δηλαδή γεννηθέντες την 1-1-1991 και εντεύθεν, οι οποίοι και έχουν δικαίωμα συμμετοχής έως το τέλος του Πρωταθλήματος,   της ηλικίας υπολογιζόμενης κατά τη διάταξη του άρθρου 19, παραγρ. 9 α,β.γ και δ του ΚΑΠ. Αλλαγή επιτρέπεται μόνο με ποδοσφαιριστές της ίδιας ηλικίας.

 

 

ΑΡΘΡΟ 26ο - ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΣ - ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

1)      Ο πρώτος του βαθμολογικού πίνακα της Α΄ κατηγορίας θα προβιβάζεται στην Δ΄ Εθνική Ερασιτεχνική Κατηγορία .Σε περίπτωση αδικαιολόγητης αποχής τιμωρείται με πρόστιμο 800 ευρώ και αφαίρεση  5 βαθμών από το επόμενο πρωτάθλημα.

2)      Οι δύο πρώτοι του βαθμολογικού πίνακα της Β΄ κατηγορίας θα προβιβάζονται στην Α΄ κατηγορία .

3)      Οι δύο τελευταίοι του βαθμολογικού πίνακα της Α΄ κατηγορίας θα υποβιβάζονται στην Β΄ κατηγορία .

4)      Σε περίπτωση που παραμένει στην κατηγορία το Σωματείο που μας εκπροσωπεί στην Δ΄ Εθνική τότε θα υποβιβάζεται από την Α΄ κατηγορία μια ομάδα και θα προβιβάζονται δύο από την Β΄ κατηγορία .  

5)      Σε περίπτωση που από το συνταχθέντα , βάση των αποτελεσμάτων , βαθμολογικό πίνακα προκύπτει ισοβαθμία ομάδων θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 20 του ΚΑΠ.

ΑΡΘΡΟ 27ο – Γενικές Διατάξεις

1)      Τα σωματεία πριν από την έναρξη των αγώνων υποχρεούνται να αποστείλουν στην διοργανώτρια τη σύνθεση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου    και  τις τυχόν αλλαγές κατά την διάρκεια της αγωνιστικής περίοδου.

2)      Με απόφαση της Διοργανώτριας μπορεί να διεξαχθεί στο τέλος της περιόδου ή στην αρχή της επομένης, ποδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ του Πρωταθλητή και του Κυπελλούχου της Ένωσης. Στην περίπτωση αυτή τα του αγώνος αυτού ρυθμίζει απόφαση του Δ.Σ. / Ε.Π.Σ.ΣΑΜΟΥ.

3)      Αν υπάρξει μεταβολή των Διατάξεων στις οποίες στηρίζεται η παρούσα, ισχύ πάντοτε έχουν οι νέες διατάξεις, όπως θα ορίζει για την εφαρμογή τους το οικείο Νομοθέτημα ή Κανονισμός κ.λ.π.

4)      Για κάθε θέμα που δεν προβλέπει η παρούσα, η κειμένη αθλητική νομοθεσία, οι Κανονισμοί που ισχύουν και λοιπά νομοθετήματα, θα δίνει λύση το Δ.Σ. της Ένωσης με απόφασή του.

 

ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Π.Σ. ΣΑΜΟΥ

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                       Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

 

     ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ                                          ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΤΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………                      …………………………………………………

               (Τίτλος Σωματείου)                             (αριθμός Μητρώου Σωματείου Ε.Π.Ο.)

 

…………………………………………………………         

                (Α.Φ.Μ.)                                      

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: …………………                                                 …………………, ……………………….

 

ΘΕΜΑ: «Δήλωση συμμετοχής στο Τοπικό Πρωτάθλημα ……. Κατηγορίας αγ. περιόδου 2009-2010»

 

Προς:   Την Ε.Π.Σ.ΣΑΜΟΥ                          

                                

Κύριε Πρόεδρε,

Σας γνωρίζουμε ότι κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. του Σωματείου μας, σε απάντηση του εγγράφου σας με αριθμ. 6 από 22/07/2009   με το οποίο μας κοινοποιήσατε την προκήρυξη του Τοπικού Πρωταθλήματος………….. Κατηγορίας, περιόδου 2009 – 2010, ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ συμμετοχή του Σωματείου μας στο παραπάνω πρωτάθλημα και ειδικότερα:

  1. ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΡΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ τους όρους της προκήρυξης αυτής, , των  Καταστατικών της Ε.Π.Ο. και της Ε.Π.Σ.ΣΑΜΟΥ., και τις διατάξεις των Κανονισμών της Ε.Π.Ο. και καταθέτουμε στο Ταμείο σας σαν δικαίωμα συμμετοχής (παράβολο) το ποσό των σαράντα  ευρώ ( 40,00 €)
  2. Ως έδρα στο Πρωτάθλημα αυτό θα χρησιμοποιήσουμε το γήπεδο ……………………………………….. που μας έχει παραχωρηθεί με απόφαση του οργάνου Διοίκησής του ισχύουσα μέχρι την ……………………….., την οποία και σας επισυνάπτουμε.
  3. Τα χρώματα της στολής των ποδοσφαιριστών μας είναι: 

Α) ΦΑΝΕΛΑΣ: …………………………………… ή εναλλακτικά   

Β) ΠΑΝΤΕΛΟΝΑΚΙ : …………………………… ή εναλλακτικά

Γ) ΚΑΛΤΣΕΣ : …………………………………… ή εναλλακτικά

  1. Εδρεύουμε στ ………………………………….και τα γραφεία μας βρίσκονται στην οδό ……………………………………αριθμός……………….τηλέφ……………………….FAX………………… (υποχρεωτικά)

ΤΗΛ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ:…………………………………………. ΚΙΝΗΤΟ ……………………………………….     

ΤΗΛ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ:…………………………….…..ΚΙΝΗΤΟ ………………………………………..     

 

 

 

 

 
 
greece_bl.gif
www.gofindcolleges.com
free-web-page-counters.com
www.gofindcolleges.com
 
ΣΑΜΙΑΚΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΑ  
 

http://www.armoniaradio.gr/      

       http://www.anemos.fm

http://www.onradio.gr      http://www.samosfm.gr

 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free